Szkolenie "Wypadki przy pracy" w Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP w Łodzi

"Bo wypadek to dziwna rzecz... Nigdy go nie ma dopóki się nie zdarzy"


W minionym tygodniu członkowie OSPS BHP oddział w Łodzi w ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Inspektorów PIP o tematyce wypadków.

Temat wypadków to temat rzeka, nie ma dwóch tych samych zdarzeń, zawsze choćby jeden szczegół różni na pozór te same wydarzenia.

Co chcieliśmy osiągnąć przez udział w szkoleniu? Przede wszystkim dowiedzieć się jak zdarzenia widziane są okiem Inspektorów PIP, jakie błędy są najczęściej popełniane przez pracodawców i zespoły powypadkowe?

CEL OSIĄGNIĘTY

Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu o tak istotnej tematyce i już nie możemy doczekać się kolejnych spotkań.