webinarium naukowo-praktyczne pt. "Zdalnie o pracy zdalnej (okazjonalnej). Nowe regulacje prawne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu BHP"

10 maja odbyło się webinarium naukowo-praktyczne pt. "Zdalnie o pracy zdalnej (okazjonalnej). Nowe regulacje prawne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu BHP".

Spotkanie zostało zorganizowane przez: Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPIA UŁ, SFN Nietypowych Stosunków Zatrudnienia , Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Łodzi.
Partnerem merytorycznym wydarzenia była Kancelaria Prawna Baran Książek Bigaj (BKB).

W webinarium uczestniczyło ponad 120 osób i było ono wspaniałą okazją do wymiany poglądów na temat pierwszych doświadczeń związanych ze stosowaniem przepisów KP regulujących pracę zdalną, które weszły w życie 7 kwietnia br.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ, dr hab. (partner w Kancelarii BKB), która omówiła przepisy regulujące pracę zdalną (w szczególności okazjonalną), a także zwróciła uwagę na niektóre problemy i wątpliwości interpretacyjne związane z jej stosowaniem.
Drugim prelegentem był mgr inż. Michał Frątczak (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Łodzi), który skupił się na specyficznych przepisach i zasadach BHP znajdujących zastosowanie przy pracy zdalnej.
Na koniec Pan Marcin Grzelak (Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi) zaprezentował regulacje pracy zdalnej z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy, zwracając uwagę na praktyczne aspekty jej funkcjonowania.

Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się inspirująca i ciekawa dyskusja z udziałem zarówno naukowców, jak i praktyków prawa pracy. W szczególności podkreślano konieczność wyważenia przepisów prawa w taki sposób, aby z jednej strony nie przerzucać całej odpowiedzialności za BHP na pracownika zdalnego, z drugiej zaś nie doprowadzić do nadmiernego obciążenia pracodawców obowiązkami, które zniechęcą ich do stosowania pracy zdalnej.