Seminarium "Rola psychologii w kreowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy"

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy odbyło się seminarium organizowane przez Instytut Psychologii UŁ oraz SCAW Safety Culture At Work nt.: "Rola psychologii w kreowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy".


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Łodzi było jednym z partnerów tego wydarzenia.

Po części wykładowej:
- "Konsekwencje wypadków przy pracy dla zdrowia psychicznego" (dr hab. Dorota Merecz-Kot – prof. UŁ)
- "Kultura bezpieczeństwa a zdrowie / zdrowie psychiczne" (dr Marta Znajmiecka – Adiunkt UŁ / kreatorka marki SCAW)
- "Bad states, bad decisions. Jak niedyspozycja psychofizyczna lidera upośledza wydajność organizacji" (Mateusz Stypułkowski – przedsiębiorca i były reprezentant Polski w Judo / Business Land)

odbyła się bardzo ciekawa dyskusja między słuchaczami odnośnie tez wygłoszonych przez Prelegentów. Wszyscy czujemy niedosyt i liczmy na kolejne spotkania z cyklu.