Rada Biznesu na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Miło mi zakomunikować, iż Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Łodzi jest członkiem Rady Biznesu na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
W dniu 20 lutego br. miałem przyjemność razem z v-ce Prezesem Kubą Popkiem uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu Rady.

Rada jest ciałem doradczym wspomagającym Wydział, tworzą ją przedstawiciele jednostek terytorialnych i przedsiębiorstw mających siedzibę w regionie łódzkim i współpracujących z WIPOŚ PŁ.

Głównymi celami spotkania były:
- informacja dla uczestników o realizowanych na Wydziale kierunkach prac badawczych,
- oferta współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
- programy kształcenia studentów studiów I i II stopnia.

Spotkanie zorganizowano dla uzyskania opinii na temat pożądanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności absolwentów Wydziału oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy praktyką gospodarczą a nauką.