Porozumienie pomiędzy OSPS BHP Oddział w Łodzi a Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ w Łodzi

W dniu 20 lutego 2023 r. na Wydziale Prawa UŁ zostało podpisane porozumienie o ścisłej współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Łodzi a Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia funkcjonującym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez dra hab. Tomasza Duraja, prof. UŁ.


Jestem przekonany, że wspólne działanie naszych Instytucji pozwoli w przyszłości stworzyć wiele ciekawych projektów dotyczących promocji szeroko rozumianej ochrony pracy dla rozwijających się nietypowych form aktywności zarobkowej.

Zakres współpracy obejmuje m.in.:
1) Podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy dla rozwijających się nietypowych form aktywności zarobkowej na polskim rynku pracy, przy efektywnym wykorzystaniu wiedzy i dorobku naukowego pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktycznego doświadczenia członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Łodzi;
2) Wymiana informacji dotyczących prawnych regulacji w procesach pracy w szczególności nietypowych stosunków zatrudnienia;
3) Promowanie Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Łodzi jako „Partnerów” przy okazji ważnych wydarzeń dla obu Stron;
4) Wzajemne przekazywanie opinii dotyczących nowych rozwiązań prawnych związanych ochrony człowieka w środowisku pracy;
5) Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć we współpracy z organizacją studencką działającą przy Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia – Studenckie Forum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ;
6) Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych.