high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Łodzi

O nasOddział Łódź

 

 

Oddział Łódź powstał z inicjatywy osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadząc własną działalność oraz pracując w dużych, małych i średnich przedsiębiorstwach, zauważyli Oni potrzebę integracji pracowników służby bhp w celu wymiany poglądów, wypracowywania wspólnych interpretacji przepisów oraz dla podniesienia rangi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działamy na terenie województwa łódzkiego na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz zgodnie ze statutem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zarząd Główny Stowarzyszenia mieści się w Warszawie. 

MISJA Stowarzyszenia
Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków. Naszymi celami są:

1. tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia;
3. popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
5. dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
6. doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

Podstawowe cele działalności Oddziału Łódź są zbieżne z celami statutowymi. Jednak dominuje potrzeba doskonalenia umiejętności i wiedzy członków. Pracownik służby bhp mając wiedzę i doświadczenie zdobywane również na naszych seminariach będzie skuteczniejszy w swoich działaniach, a to przekłada się na bezpieczeństwo pracowników. Ponadto poznanie się, wymiana doświadczeń, pozwala na uzyskanie pomocy od członków różnych specjalności. Dlatego też, dbamy o doskonalenie wiedzy i umiejętności naszych członków oraz popularyzację problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwarzamy warunki do integracji środowiska oraz możliwość wyrażania opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej działalności? Przyłącz się do nas i działaj razem z nami. Zapraszamy na nasze spotkania.
O terminie i miejscu spotkań informujemy w zakładce „Aktualności".

Zarząd OSPSBHP Oddział w Łodzi