Spotkanie informacyjno - sprawozdawcze oddziału

W dniu 21 lutego odbyło się pierwsze w 2024 roku spotkanie oddziału podsumowujące naszą pracę w minionym 2023 roku oraz omawiajace plany na bieżący rok.

A było co podsumowywać. Oto najważniejsze z działań:

 • 5 szkoleń dla Członków oddziału
 • uczestniczyliśmy w Gali z okazji 30-lecia powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
 • uczestniczyliśmy w I Konferencji „Od wykopu po niebo, czyli rzecz o odpowiedzialności za bezpieczeństwo na budowie” zorganizowanej przez OIP PIP w Łodzi oraz PŁ
 • uczestniczyliśmy w V Ogólnopolskim Forum Służby BHP w Warszawie
 • objęliśmy patronat honorowy dla seminarium naukowo-praktycznego nt.: „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów BHP” zorganizowanym przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPIA UŁ, Studenckie Forum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ, KRUS Oddział Regionalny w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Warszawsko-Łódzki, Okręgowy Insektorat Pracy w Łodzi
 • współorganizowaliśmy webinarium naukowo-praktyczne pt. "Zdalnie o pracy zdalnej (okazjonalnej). Nowe regulacje prawne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu BHP". Spotkanie zostało zorganizowane przez: Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPIA UŁ, SFN Nietypowych Stosunków Zatrudnienia , Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Łodzi. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Kancelaria Prawna Baran Książek Bigaj (BKB)
 • byliśmy partnerem w seminarium zorganizowanym przez Instytut Psychologii UŁ oraz SCAW Safety Culture At Work nt.: "Rola psychologii w kreowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy".
 • uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy w Sali Kolumnowej Sejmu RP z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
 • podpisaliśmy trzy porozumienia o współpracy z:
  • Okręgowym Inspektoratem Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi
  • Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • Stowarzyszeniem Rozwoju Kadr w Łodzi

Omówiliśmy tematy finansowe oddziału, plany Zarządu Głównego, kalendarz spotkań oddziału na 2024 rok oraz Strefę Członkowską.

Drugim punktem naszego spotkania była prezentacja oprgramowania BHP 2.0. stworzonego z myślą o wsparciu firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprogramowanie zostało stworzone zarówno dla pojedynczych firm jak i firm outsourcingowych obsługujących wiele podmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziękujemy Członkom oddziału za osobiste przybycie lub połączenie zdalne.

Zarząd