Seminarium naukowo-praktyczne nt.: Stosowanie nietypowych form zatrudnienia w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów BHP

Seminarium naukowo-praktyczne nt.: Stosowanie nietypowych form zatrudnienia w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów BHP


W ubiegłą środę tj. 31 odbyło się seminarium naukowo-praktyczne nt.: „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów BHP” zorganizowane przez:
- Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPIA UŁ
- Studenckie Forum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ
- KRUS Oddział Regionalny w Łodzi
- Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Warszawsko-Łódzki

Nasz oddział wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi obieli honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Podczas ciekawej dyskusji, po wystąpieniach Prelegentów, wszyscy zgodziliśmy się, co świetnie podsumował dr hab. prof. UŁ Tomasz Duraj, że "nasz Ustawodawca nie zapewnia odpowiednich standardów ochronnych osobom pracującym w rolnictwie, pomimo konstytucyjnej gwarancji ochrony pracy (art. 24 Konstytucji RP) oraz przyznaniu każdemu prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP). Potwierdzają to niepokojące dane statystyczne, z których wynika, że w 2022 r. do KRUS zostało zgłoszonych aż 11.649 zdarzeń wypadkowych, a to nie są wszystkie tego typu incydenty wypadkowe w rolnictwie.
Także cywilnoprawna umowa o pomocy przy zbiorach nie zapewnia należytych gwarancji ochronnych, a osoby zatrudnione na jej podstawie nie są nawet objęte minimalną stawką godzinową. Również Państwowa Inspekcja Pracy nie ma żadnych ustawowych instrumentów, które pozwalałyby temu organowi na skuteczną i efektywną kontrolę przestrzegania przepisów obowiązującego prawa regulujących warunki pracy w rolnictwie".

Ze swojej strony dodam, iż Ustawodawca nie zagwarantował ustawowych narzędzi do podnoszenia wiedzy rolników w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. PIP oraz KRUS systematycznie promują zagadnienia bhp w rolnictwie, jednak mając na uwadze przytoczone podczas seminarium statystyki, wydaje się to niewystarczające w czasach automatyzacji procesów rolniczych. Również programy kształcenia kadr służby bhp, pomijają zagadnienia bezpieczeństwa pracy w tej gałęzi gospodarki jakim jest rolnictwo.

Michał Frątczak

Prezes OSPSBHP oddział w Łodzi