Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi

W dniu 12 marca razem z v-ce prezesem Jakubem Popkiem mieliśmy przyjemność reprezentować Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w pierwszym w tym roku posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi. 

Rada jest organem doradczym, powołanym w celu wyrażania opinii i formułowania wniosków dotyczących inicjowania przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym w województwie łódzkim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różny instytucji i urzędów m.in.: Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Związek Zawodowy ,,Budowlani” w Łodzi, Stowarzyszenie Dekarzy, Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi, Cech Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych.

Okręgowy Inspektorat Pracy reprezentowali: Marcin Grzelak (p.o. Okręgowy Inspektor Pracy), Tomasz Heliński (Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru) oraz inspektorzy pracy: Dagmara Kupka, Waldemar Klucha, Marta Boguszewska, Dorota Matusiak-Bilek, Krzysztof Broda. Spotkanie rozpoczął Tomasz Heliński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

Podczas spotkania omawialiśmy:
- relację z udziału w poznańskich Targach BUDMA,
- najczęściej występujące nieprawidłowości przy pracach na wysokości i przykłady ,,dobrych praktyk”,
- wyniki realizacji przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi kontroli w ramach Strategii kontroli dla sektora budowalnego w roku 2023
- wypadki przy pracy zgłoszone i zbadane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2023, w szczególności w sektorze budownictwa,
- wyniki statystyczne dotyczące wypadków przy pracy w Polsce, Europie oraz Stanach Zjednoczonych
- przestrzeganie przepisów BHP na placach budów na podstawie przeprowadzonych kontroli,
- eksploatowanie urządzeń podlegających pod dozór techniczny na placach budów i wymagane kwalifikacje do ich obsługi,
- rotację pracowników na rynku pracy w sektorze budowlanym i związane z tym problemy, w szczególności dotyczące pracy cudzoziemców, zwłaszcza przedstawicieli innych, odmiennych kulturowo nacji.

Relację z tego wydarzenia można znaleźć również na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.