Kontakt

Oddział w Łodzi 

93-495 Łódź 

ul. Pabianicka 119/131/lok 17 

lodz@ospsbhp.pl 

http://lodz.ospsbhp.pl/