Spotkanie oddziału 13 listopada 2019 r.Przedostatnie spotkanie oddziału w 2019 roku już za nami. Z uwagi na fakt, iż ustawodaca "nie daje o sobie zapomnieć" tym razem wzięliśmy "pod lupę" nowe rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które wejdzie w życie 25 marca 2020 roku. Główne zmiany omówił zaproszony gość, ekspert w dziedzinie szeroko rozumianej elektroenergetyki mgr inż. Zdzisław Sobczak, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr w Łodzi. Prezes Stowarzyszenia Marta Znajmięcka – Sikora, obecna również na spotkaniu, omówiła działalność Stowarzyszenia. 

Kolejnym tematem jaki był w kręgu naszego zainteresowania była medycyna pracy. Dyskutowaliśmy nad interpelacją poselską w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia badań wstępnych bhp dla pracowników tymczasowych. Niestety przedstawiona interpelcaja zawierała szerg błędów merytorycznych jak również uzyskana odpowiedź na nią. Ubolewamy nad faktem, iż lokalni przedsiębiorcy szukają pomocy u posłów nie zgłaszają się do organizacji branżowych celem wyjasnienia ich wątpliwości. Skutkiem tego fakt, iż mogą być wprowadzani w błąd z uwagi na brak dogłębnej znajomości tematu przez posłów. Pozostając w obszarze medycyny pracy rozmawialiśmy również nt. opinii Ministerstwa Zdrowia w sprawie prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy.

Ostatnim tematem merytorycznym była dyskusja odnośnie współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego oraz kolejnymi zmianami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 roku w zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.