Spotkanie oddziału 12 czerwca 2019rW dniu 12 czerwca 2019 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie naszego oddziału.

Tematem przewodnim spotkania była dyskusja odnośnie dynamicznie zmieniających się wymagań prawnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. Rozmawialiśmy m.in. nt. uchylonego rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

W dalszej części spotkania skupiliśmy się również na tematyce szkoleń okresowych dla służby bhp oraz wymaganiach w zakresie prowadzenia postępowań wypadkowych dla służb mundurowych. 

Z tematów bieżących delegaci oddziału omówili przebieg i wyniki wyborów do Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, które odbyły sie w maju, aktywny udział naszego oddziału w konferencji organizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi "Bezpieczeństwo urządzeń technicznych - resurs jako wyznacznik niezawodności eksploatacji" oraz planowane, wspólne przedsięwzięcie kilku oddziałów dotyczące możliwości uatrakcyjniania szkoleń w ramach kampanii społecznej CIOPu "Moda na bezpieczeństwo".

Dla wszystkich uczestników spotkania zostały przygotowane miłe niespodzianki wakacyjne w postaci podwójnych zaproszeń do Parku Trampolin Jump World w Łodzi. 

Dziękujemy za przybycie wszystkim obecnym Członkom i zachęcamy do dołączenia do naszego oddziału.

Zarząd