Regionalna Wymiana Doświadczeń w zakresie metod prowadzenia i uatrakcyjniania szkoleń BHP, Garbatka k/Radomia 30-31 sierpnia 2019Prekursorskie spotkanie praktyków BHP objęte Patronatem Honorowym Zarządu Głównego OSPSBHP, odbyło się w ramach kampanii społecznej „Moda na bezpieczeństwo”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Jej celem jest podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka.

Nasz oddział aktywnie uczestniczył w działaniach kampanii stajc się jej oficjalnym partnerem.

W dniach 30-31 sierpnia 2019 roku, w Garbatce k. Radomia zorganizowano pierwsze międzyregionalne, spotkanie praktyków służby BHP. Gospodarzem wydarzenia był radomski oddział OSPSBHP, natomiast w jego organizacji wzięły udział także oddziały z Kielc, Lublina, Łodzi, Łomży, Płocka, Rzeszowa, Starachowic, Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawy oraz Warszawy-Woli.

Krótką relację filmową można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=efIAx_7iwEw 

oraz informację branżową na dedykowanej stronie CIOPu:  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P48800155571552650409235&html_tresc_root_id=300010157&html_tresc_id=300010940&html_klucz=300010157&html_klucz_spis=