Spotkanie oddziału 23 września 2020W dniu 23 września br. odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie naszego oddziału. Wszyscy mieliśmy nadzieję, iż uda nam się spotkać w naszej sali, jednakże pogarszająca się sytuacja epidemiczna po raz kolejny nam to skutecznie uniemożliwiła. Należy się spodziewać, iż w najbliższym czasie spotkania online staną się jedyną możliwą drogą kontaktu z naszymi członkami. 

Podczas spotkania zostały przedstawione m.in.:

  • informacje prezentowane przez Zarząd Główny, podczas odbytej również po wakacjach Rady Stowarzyszenia;
  • wchodzące w życie akty prawne;
    • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019, poz.1830)
    • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020, poz.1461)
  • nowe wytyczne dotyczące zasad kierowania i odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września br;
  • oferta szkoleniowa na najbliższe miesiące.

Gościem honorowym był Pan Bogdan Kępski, właściciel Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony Środowiska w Łodzi, który przedstwił nam informacje dotyczące praktycznej interpretacji zapisów znajdujących się w opublikowanym w tym roku, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 stycznia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 202, poz.197).

Zapraszamy do przyłączenia się do naszego oddziału.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 18 listopada br.

Zarząd