Spotkanie oddziału 18 listopada 2020W dniu 18 listopada br. odbyło się kolejne, zaplanowane na ten rok, spotkanie Członków oddziału Łódź.

Podczas spotkania zostały przedstawione i dyskutowane w gronie obecnych na spotkaniu Członków m.in.:

  1. stanowisko Głównego Inspektora Pracy przesłane do Okręgowych Inspektoratów Pracy dotyczące zasad kontroli związanych z aktualizacją m.in. oceny ryzyka zawodowego w związku z narażeniem na wirusa Covid-19 
  2. zagadnienia związane z pracą zdlaną, która na stałe zagościła jako jedna z form wykonywania pracy,
  3. przykłady zdarzeń wypadkowych związanych z pracą zdalną,
  4. stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej zasad organizowania wymaganych, próbnych ewakuacji w kontekście zachowania dystansu społecznego.

Dodatkową inicjatywą, która powstanie w najbliższym czasie, to stworzenie grupy kontaktowej na jednym z popularnych komunikatorów. Ma to na celu szybszy kontakt z naszymi Członkami oddziału zarówno w sprawach działalności Stowarzyszenia, samego oddziału, jak i  wzajemnej wymianie informacji na tematy zawodowe, które będzie można przedyskutować w większym gronie, nie czekając na kolejne spotkanie oddziału. Komunikacja mailowa wydaje się niewystarczająca z uwagi na zwłokę w odpowiedziach. 

 

W tym roku Zarząd oddziału przygotował również niespodziankę świąteczną dla wszystkich Członków naszego oddziału, która zostanie zaprezentowana podczas ostatniego spotkania w tym roku tj.  16 grudnia.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszego oddziału.

Zarząd