Spotkanie oddziału 29 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. odbyło się drugie spotkanie oddziału w tym miesiącu. Wspólnie podjęliśmy decyzję o zwiększeniu częstotliwości spotkań z uwagi na obecną, trudną sytuację pracowników służby bhp związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy w okresie epidemii wirusa COVID-19. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu skupiliśmy się głównie na omówieniu i interpretacji zmian jakie nastąpiły w prawodawstwie pomiędzy 15 kwietnia a 29 kwietnia br. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie w związku z modyfikacją wcześniej wprowadzonych obostrzeń przez Rząd.

Dodatkowo dyskutowaliśmy również o sytuacji prawnej odnośnie możliwości prewencyjnego mierzenia temperatury ciała pracowników na terenie zakładu pracy oraz doświadczeniach naszych członków odnośnie dotychczasowych środków ostrożności wdrożonych przez pracodawców w związku z zabezpieczeniem przed wirusem COVID-19.

Oczywiście nie zapominamy również o innych aspektach naszej pracy, dlatego również i na tym spotkaniu poruszyliśmy temat wypadków przy pracy w kontekście przyczyn związanych z obuwiem ochronnym. Kolejne, dodatkowe spotkanie wyznaczone na dzień 27 maja, będzie poświecone m. in. badaniom środowiska pracy w kontekście zmian prawnych związanych z substancjami procesami o działaniu raktówrczym i mutagennym.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd