Spotkanie oddziału 27 stycznia 2021r.W dniu 27 stycznia odbyło się pierwsze w nowym 2021 roku spotkanie Członków naszego oddziału. Paradoksalnie tzw. przerwa międzyświąteczna przyniosła wiele ciekawych tematów do omówienia na spotkaniu.

30 listopada 2020r. złożyliśmy zapytanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odnośnie udzielenia informacji dotyczących, obowiązujących w dobie stanu zagrożenia epidemiologicznego, procedur badań trzeźwości pracowników wykonujących pracę zdalną tj. najczęściej w domu.

Zgodnie z Planem Pracy ZG OSPSBHP na rok 2021, Zarząd Główny OSPSBHP podjął uchwałę o przygotowaniu strategii zarządzania wizerunkiem OSPSBHP. Strategię opracowuje dla naszego Stowarzyszenia specjalista ds. public relations.

W dniu 19 stycznia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Podczas posiedzenia podjęto stanowisko w sprawie Planu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021 a także wysłuchano tematu „Kontrola maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności i przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych”, prezentowanego przez Wyższy Urząd Górniczy oraz Główny Instytut Górnictwa. Ponadto Rada Ochrony Pracy zatwierdziła Plan Pracy ROP na rok 2021.

Podczas spotkania Pan Zbigniew Maląg z firmy SDPLA Sp. z o.o. partner AED LIFEPAK CEDERROTH zaprezentował nam rozwiązania zzakresu zestawów przeznaczonych do pierwszej pomocy.

Tradycyjnie na spotkaniach naszego oddziału odniesliśmy się również do zmian prawnych. Tym razem były to dwa rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2020 poz. 2131).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2020 poz. 2234).

 

Zapraszamy pracowników służby bhp do dołączenia do naszego oddziału w Łodzi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 

Zarząd