Spotkanie oddziału 17 czerwca 2020Ostatnie spotkanie przed okresem wakacyjnym było poświęcone inicjatywom Zarządu Głównego oraz poszczególnych oddziałów m.in. akcji "Pracuję Nie Hejtuję". Nasz oddział będzie wspierał wszystkie działania mające na celu piętnowanie tak niegodnych zachowań jakim jest hejt pod każdą jego postacią. Szczególnie jeśli dotyczy to osób, które walczą na co dzień o nasze zdrowie, narażając przy tym swoje życie. 

Kolejną inicjatywą, która powinna zyskać uznanie są "Pytania do eksperta".  Zarząd Główny OSPSBHP przygotował cykl wirtualnych seminariów.  Do udziału zostali zaproszeni nasi Partnerzy Wspierający działania OSPSBHP a także członkowie sieci Forum Liderów i Ekspertów CIOP-PIB.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji zwrócil się do naszego oddziału z prośbą o wsparcie i włączenie się w badania realizowane przez studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy PŁ. Obecna sytuacja epidemiczna ograniczyła w sposób znaczący możliwość realizowania przez studentów praktyk, tym samym  w wielu przypadkach  konieczne było przemodelowanie procesu badawczego podczas pisania prac dyplomowych.

Kolejne spotkanie oddziału zostało zaplanowane na wrzesień, jednak wspólnie ustaliliśmy, iż w zależności od rozwoju sytuacji z koronawirusem być może zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie w sierpniu o czym będziemy informować.

Wszystkim Członkom naszego oddziału oraz wszystkim pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy, życzymy udanych wakacji, odpoczynku oraz niezapomnianych przeżyć.

Zarząd