Spotkanie oddziału 15 kwietnia 2020r.W dniu 15 kwietnia 2020 roku odbyło się historyczne, bo pierwsze online, spotkanie oddziału łódzkiego. Z uwagi na sytuację związaną z wirusem COVID-19 zmuszeni byliśmy odwołać wcześniej zaplanowane spotkanie 15 marca br. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prawną postanowiliśmy nie czekać do kolejnego, czerwcowego spotkania.

Tematyka spotkania była w całości poświęcona wyzwaniom jakie stanęły przed pracownikami służby bhp oraz pracodawcami od początku marca br. Omówiliśmy chronologicznie ustawy jak i rozporządzenia wydane przez Rząd związane z ograniczeniami, wyjątkami i zakazami odnośnie COVID-19. Ponad dwugodzinna dyskusja odnośnie realizacji badań lekarskich, szkoleń bhp, zapewnienia ŚOI oraz organizacji pracy przez pracodwaców była nieocenionym panelem do przeanalizowania wyzwań, naszego zrozumienia wymagań prawnych oraz już nabytego doświadczenia w ich realizacji. Wymiana poglądów i opinii przyczyniła się również do lepszego zrozumienia i więszej ostrożności w interpretacji pojawiających się komentarzy, nie mających wielokrotnie odzwierciedlenia w obecnym stanie prawnym.

Byliśmy zgodni, że w obecnej sytuacji nie możemy działać w pojedynkę, bez wspólnego zrozumienia coraz to nowych zmian prawnych. Dlatego też kolejne spotkanie oddziału już za dwa tygodnie 29 kwietnia br.

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi członków Ogólnopolskego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Łodzi.

Zarząd