Szkolenia / konferencje

1. Metody oceny obciążenia fizycznego

Szkolenie organizowane przez Sekcję Organizacji Szkoleń wraz z Zakładem Fizjologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Obejmie podstawowe informacje na temat:
1. metod oceny obciążenia fizycznego
               obciążenia dynamicznego (ocena wydatku energetycznego)
               obciążenia statycznego (metoda OWAS)
               monotypowości ruchów
2. metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu
               metoda REBA (ręczne operowanie ciężarami)
               metoda RULA (praca w pozycji siedzącej, praca przy taśmie)
               metoda ROSA (praca na stanowiskach z komputerem)
3. metod oceny obciążenia związanego z wykonywaniem czynności transportu ręcznego
               metoda KIM
               metoda MAC
               zmodyfikowane równanie NIOSH
Termin kursu: 18 maja 2018 r., -piątek, cena kursu 300 zł. od osoby (słownie: trzysta złotych)
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Sekcji Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w  Łodzi, e-mail szkolen@imp.lodz.pl lub telefonicznie 42 6314-680 lub 6314-665
Instytut dysponuje bazą noclegową. Koszt 1 doby w pokoju 1-osobowym to 110,-  a w pokoju 2-osobowym wynosi 71,- zł
 

2. Konferencja „BEZPIECZNA EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W PROCESACH PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWYCH", 7-8.06.2018 r., Ossa k. Rawy Mazowieckiej

Zapraszamy do udziału w organizowanej  przez Oddział UDT w Łodzi konferencji pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w procesach produkcyjno-magazynowych”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. w HOTELU OSSA**** Congress & SPA.

Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące zagadnienia:
− Systemy zarządzania jakością - szanse i ryzyka dla organizacji
− Efekty wykorzystania zapisów Ustawy o dozorze technicznym w obiektach przemysłowych
− BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w pracach magazynowych. Analiza wybranych wypadków przy pracy
− Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w praktyce gospodarczej
− Diagnostyka akustyczna w obiektach produkcyjno-magazynowych
− Zastosowanie nowoczesnych urządzeń transportu bliskiego w procesach produkcyjno-magazynowych
− Automatyczne systemy magazynowe - bezpieczeństwo techniczne i budowanie świadomości pracowników w kontekście BHP
− Automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego - rozwiązania alternatywne
− Systemy oceny zgodności - obowiązki producentów maszyn względem użytkowników
− Rozwiązania automatyczne i autonomiczne w transporcie magazynowym - bezpieczeństwo i wydajność
− Instalacje LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych
− System monitoringu i sygnalizacji pracy urządzeń dźwigowych w obiektach przemysłowych
− Zastosowanie podestów ruchomych w obiektach produkcyjno-magazynowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności procesu
− Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac w magazynach
− Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych w kontekście badania przyczyn wypadków przy pracy - analiza wypadku śmiertelnego
− Komunikacja behawioralna w zarządzaniu bezpieczeństwem w magazynie
− Zatrudnianie obcokrajowców. Problematyka dotycząca legalności zatrudnienia
− Nowelizacja przepisów przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w procesach produkcyjno-magazynowych.
 
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ.