Spotkanie oddziału 13 marca 2019r.W dniu 13 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie naszego oddziału.

Podzczas spotkania przedstawiono kalendarz szkoleń Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowanych w 2019 roku.

Tematami przewodnimi spotkania były dalsze zmiany wymagań prawnych związane ze zmianą wzorów kart szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz wytyczne Instytutu Medycyny Pracy dotyczące badań psychotechnicznych dla pracowników w ramach medycyny pracy wydane 19 listopada 2018 roku.

W dniu 7 lutego 2019 roku, Ministerstwo Zdrowia określiło swoje stanowisko w tym temacie, wskazując na niezgodność ogłoszonych wytycznych z obowiązującym stanem prawnym. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do IMP w Łodzi o usunięcie tych wytycznych, co IMP uczynił.  

Dziękujemy za przybycie wszystkim obecnym członkom i zachęcamy do dołączenia do naszego oddziału.

Zarząd