Kalendarz spotkań Oddziału

Terminy zaplanowanych spotkań w 2018 r.:

21 luty

18 kwietnia

20 czerwca

12 września

7 listopada

12 grudnia

Spotkania będą odbywały się w siedzibie oddziału tj. ul. Piotrkowska 276b lok.2 w Łodzi. W przypadku zmiany miejsca informacja będzie podawana na bieżąco.

Zarząd