Kalendarz spotkań Oddziału

Terminy zaplanowanych spotkań w 2019 r.:

23 stycznia

13 marca

10 kwietnia

12 czerwca

18 września

13 listopada

14 grudnia

Spotkania będą odbywały się ul. Piotrkowska 276b lok.2 w Łodzi. W przypadku zmiany miejsca informacja będzie podawana na bieżąco.

Zarząd