IV Konferencja UDT „Bezpieczeństwo urządzeń technicznych - resurs, jako wyznacznik niezawodności eksploatacji”W dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. w Hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa już po raz czwarty odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Organizatorem Konferencji był Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. Myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące resursu maszyn i wymagań prawnych w tym zakresie. 

Tematyką konferencji były wymagania dotyczące bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej resursu urządzeń transportu bliskiego oraz nowych wyzwań stawianych przed gospodarką. Zaproszeni prelegenci omawiali zagadnienia dotyczące: wymagań prawnych i informatycznych narzędzi wspomagających wyznaczanie resursu UTB, oceny stanu technicznego podestów samojezdnych po przekroczeniu resursu – przeglądu specjalnego, wymagań warunków odniesienia dotyczących trwałości urządzeń ciśnieniowych czy badań nieniszczących NDT konstrukcji, maszyn, urządzeń i obiektów technicznych. 

W tym roku konferencji z ramienia naszego oddziału udział wziął Prezes oddziału Michał Frątczak. W pierwszym dniu konferencji przedstawił naszą Organizację oraz poprowadził prezentację nt."Zrozumieć, znaczy wybrać świadomie" - odpowiadającą na pytania dlaczego ludzie ryzykują oraz jak poprawnie indentyfikować źródła zagrożeń w środowisku pracy.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z działów utrzymania ruchu, pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego, przedstawiciele służb BHP oraz przedstawiciele wyspecjalizowanych firm zajmujących się urządzeniami do transportu i energetyki.

W tegorocznej edycji konferencji udział wzięło 120 osób.