Walne Zebranie Członków Oddziału Łódź 28 czerwca 2017 r.

2017-06-27

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Odziału Łódź OSPSBHP zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się 28 czerwca 2017 roku o godzinie 17:30 w siedzibie firmy naszego Kolegi: "Awans bhp"  ul. Brukowa 23 w Łodzi.

Przewidziano następujący porządek obrad:

  1. Sprawdzenie prawomocności zebrania – lista obecności.

  2. Przyjęcie rezygnacji z funkcji obecnego Prezesa oddziału oraz jednego z Członków Zarządu 

  3. Przeprowadzenie wyborów na nowego Prezesa Odddziału oraz Członków Zarządu, Sądu koleżeńskiego i Komisji rewizyjnej

  4. Działania oddziału w roku 2017 - dyskusja.

  5. Wolne wnioski.

Informujemy, że w przypadku braku kworum, kolejny termin Zebrania to 28 czerwca 2017 roku, godzina 18:00 w siedzibie firmy naszego Kolegi: "Awans bhp"  ul. Brukowa 23 w Łodzi.

Z poważaniem

Zarząd OSPSBHP o/Łódź