Podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych przez OIP PIP w Łodzi w 2017 roku

2017-11-30

W dniu 22 listopada 2017 br. odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2017 r.

Podczas spotkania wręczone zostały nagrody:

1. zwycięzcom etapu regionalnego XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,

2. konkursu „Buduj bezpiecznie”,

3. konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”,

4. pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach (zatrudniających do 9 pracowników) wręczono Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy,

5. zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP odebrali pracodawcy, którzy pozytywnie zakończyli uczestnictwo w Kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele instytucji i urzędów regionu łódzkiego, organizacji związków zawodowych i pracodawców z terenu województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz nadinspektorzy i inspektorzy pracy, którzy wypromowali i ocenili firmy biorące udział w programach prewencyjnych PIP.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Łódź reprezentowali Prezes - Michał Frątczak oraz V-ce prezes Piotr Wieszczak. 

Zwycięzcami konkursu „PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” w poszczególnych kategoriach zostali:

I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych KARIBIA Sp. z o. o. z Woli Krzysztoporskiej

II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych KAMPMANN POLSKA Sp. z o. o. z Łęczycy

III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych DELL PRODUCTS (POLAND) Sp. z o. o. z Łodzi 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie OIP PIP w Łodzi https://lodz.pip.gov.pl/pl/dzialania/prewencja-i-promocja/85043,podsumowanie-dzialan-prewencyjno-promocyjnych-w-2017-roku.html#

Wszystkim Laureatom i Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi dalszych sukcesów i wytrwałości w promowaniu najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz inspirowania pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń.